Growinn – Assessoria Estratègica

“Som un més dins la teva empresa”

El nostre objectiu és AJUDAR, ajudar a les empreses a disposar d’informació útil per la presa de decisions d’avui i de demà.

Treballem plegats amb els nostres clients alienats a la seva estratègia per AJUDA-LOS a complir amb els seus objectius ja siguin de consolidició, creixement, reorientació, relleu generacional, etc

L’interim management és una solució empresarial que consisteix en oferir a les empreses els serveis d’un Directiu experimentat en una àrea ja sigui perquè la empresa no vol ampliar el seu quadre directiu de forma permanent o bé perquè no es vol assumir el cost que aquest increment de plantilla suposaria.

Advice inn li ofereix una fórmula per poder gaudir de la experiència i dedicació d’alts directius sense haver de fer una alta inversió en capital humà.

Aquest servei està pensat bàsicament per petites i mitjanes empreses que tenen la necessitat puntual d’incorporar un professional altament qualificat per desenvolupar un projecte en concret o bé per petites i mitjanes empreses que requereixen d’un servei professional en l’àmbit directiu però que no poden ni necessiten incorporar personal propi. Es tracta doncs, d’externatlitzar els serveis i les tasques del Comitè Directiu, el que des de advice inn anomenem suport en la gestió.

El serveis que ofereix advice inn neixen, precisament de l’anàlisis/diagnosi global que realitzem a tots els nostres clients de forma periòdica i on determinem quines són les mancances actuals en la gestió de les empreses. Són serveis pensats per tot tipus d’empreses; sobretot per aquelles petites i mitjanes empreses que necessiten d’una professionalització de tasques però que per volum de facturació no poden incorporar figures més analítiques i alienades amb l’estratègia de l’empresari.

Advice inn ha desenvolupat una metodologia pròpia de treball per portar a terme aquestes tasques.

En primer lloc, analitzem de forma molt complerta l’empresa detectant i analitzant els punts forts i els punts dèbils de TOTES les àrees de l’empresa des de una perspectiva mercantil, fiscal, comptable, financera, estratègica, comercial, de marqueting, de recursos humans, de tecnologia, de perspectiva a llarg termini, de compliment de normativa, de compliance per l’aspecte penal, etc
Una vegada determinats els punts a incidir i a millorar, establim un calendari de tasques a realizar i/o corregir. La nostra actuació generalment té una durada d’un any on sobretot caminem al costat de l’empresa formant a les persones designades per elaborar les tasques i així ajudar en l’objectiu que ens hem marcat: fer créixer l’empresa.
En concret, els serveis que ofereix adviceinn donen cobertura a àrees tan sensibles dins d'una empresa com són les finances i/o tresoreria, la comptabilitat, els recursos humans i l'àrea de vendes.

És quan GROWINN, que hi veig clar! #somhijunts
Disposar d'un directiu a temps parcial implica:
1.- un servei ajustat econòmicament on el client paga només pel que exactament necessita. 2.- els nostres serveis són externs, i això vol dir que un cop ja no es necessiten, desapareixen sense cap penalització ni indemnització per part de l'empresa.