Serveis d’assessoria

Advice inn és una assessoria que va més enllà en les necessitats dels nostres clients. Innovem en l’assessorament empresarial, adaptant-nos als nous temps, adaptant-nos a les noves dinàmiques empresarials, on no només cal complir amb les formalitats comptables i fiscals, sinó que cal estar a l’aguait de l’evolució del negoci per tirar endavant tot el projecte

A Advice inn creiem en la professionalitat, creiem en la qualitat, creiem en la especialització, però  sobretot creiem en els nostres clients. Gràcies al nostre compromís, ens adaptem a les necessitats del client per tal d’oferir uns serveis de forma eficient.

Advice inn aprofitem l’ús de les noves tecnologies per estar al costat dels nostres clients. Aquestes eines ens permeten poder ser un més de la teva empresa

Cada vegada més es fa necessari invertir en una informació financera fiable, transparent, actual i periòdica, que ajudi a la presa de decisions dins de la gestió empresarial, que ha de ser continua i diària.

A Advice inn volem apropar a les empreses aquestes forma d’entendre la comptabilitat i la gestió financera.

A Advice inn som EXPERTS en la GESTIO de les EMPRESES. 

Així doncs, en l’àmbit de l’assessorament global a les empreses, donem cobertura a l’àrea de la comptabilitat (tant en comptabilitat financera com en comptabilitat de gestió), en l’àrea de l’assessorament fiscal i laboral així com les necessitats jurídiques i mercantils que en deriven de les empreses.

Entenem com a comptabilitat financera, aquella que té per objectiu complir amb la seva obligatorietat per llei pel que fa a la seva correcta llevada i aplicació de normativa vigent. És una comptabilitat estàtica  i que fa més èmfasi en els esdeveniments passats.

Entenem com a comptabilitat de gestió aquella que esdevé una eina bàsica de seguiment i control per l’empresa, dotant de més protagonisme al control  intern. Es treballa amb pressupostos, costos i indicadors. És a dir, es treballa amb informació molt més dinàmica i és la que ajuda a la presa de decisions en el moment oportú.