Juridica

Per tal de continuar donant resposta a les necessitats dels nostres clients, col·laborem amb diversos despatxos professionals d’advocats per tal de donar SOLUCIONS jurídiques als problemes que trobem en el dia a dia de la gestió empresarial.

Els casos més comuns són: gestió d’impagats, reestructuracions empresarials, redacció i revisió de contractes mercantils, etc…

 

Dret Mercantil: assessorament jurídic a les empreses

  • Constitució d’empreses
  • Dissolució i liquidació d’empreses
  • Canvis Estaturaris: Nomenament i cessament de càrrecs
  • Due Dilligence legal: procés de compraventa d’empreses
  • Redacció i revisió de contractes: préstecs, arrendaments, de prestació de serveis, franquícies, etc.
  • Fusions i escissions
  • Reclamació de quantitats
  • Assistència a Juntes i Consells d’Administració

 

Dret Civil i Administratiu:

  • Reclamacions i Recursos davant de l’Administració Pública
  • Planificació Successió Familiar

És quan ADVICEINN, que hi veig clar! #somhi #somhijunts